Ochrana osobních údajů

Štěpánka Duffková s.r.o., jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v případech a v souladu s podmínkami upravenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je stále veřejně dostupné na webových stránkách www.uoou.cz.

Subjekty údajů se na Štěpánka Duffková s.r.o. mohou v relevantních případech obrátit za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty údajů se na Štěpánka Duffková s.r.o. mohou obracet rovněž i za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.